_DSC7511.jpg


Het merk Leiden, stad van ontdekkingen

Leiden Marketing is als opdrachtgever leidend geweest in de ontwikkeling van het merk Leiden.

Uitgangspunten voor de vormgeving van het merk Leiden zijn: een toegankelijke, heldere en frisse vormgeving, enigszins klassieke uitstraling, intelligente oplossing (er mag iets te ontdekken zijn; ‘eigen verkenning en ontdekking', ‘verrassend'), link naar cultuurhistorie, link naar de sleutels van het gemeentewapen van Leiden (‘verbondenheid'), link naar de stad van ontdekkingen, gebruik maken van de bekende iconen, symbolen, plaatsen, unique selling points van Leiden (‘verbondenheid', ‘verrijkend'). De oplossing is gevonden in een eenvoudig en kleurrijk logo, waarin de sleutels de letters E vormen van het woordbeeld Leiden. De ruim 40 iconen verbeelden de unique selling points van Leiden in de tweede laag van de huisstijl.
 

Logo_LeidenMarketing_vormentaal_1-2.jpg


 

_DSC7509.jpg


Huisstijlhandleiding

Een beknopte huisstijlhandleiding helpt de partners van Leiden - de huisstijl op de juiste wijze toe te passen. 

Leiden Marketing heeft als taak de stad Leiden als ‘Stad van ontdekkingen’ aansprekend en onderscheidend te positioneren. Inhoudelijk vormen kennis en (cultuur)-historie hierbij de twee onderscheidende pijlers.

Een eigen logo, doorgevoerd in een visueel aantrekkelijke huisstijl, vormt een belangrijk hulpmiddel in de marketing en communicatie van het merk Leiden.

Bij een consequent toegepaste huisstijl zal de bezoeker Leiden steeds beter herkennen en erkennen als: Stad van ontdekkingen.

 

_DSC7515.jpg

Lettertype Leidener

Een speciaal lettettype is ontworpen die qua stijl refereert aan De Stijl periode. Een letter met een eigen karakter, waarin de gestilleerde sleutels in het logo een aparte plaats innemen.
 


 

Img1149_corr.jpg

Merchandise

Diverse merchandise items zijn voorzien van een icoon uit de huisstijl van Leiden Marketing.

 

Tags:
home