Huisstijl, Logo, Iconen


Huygenskwartier Voorburg


Huygenskwartier Voorburg is de naam van het gebied rond de historische kern van Voorburg waar Constantijn en Christiaan Huygens hebben gewoond.
Het logo voor Huygenskwartier is ontworpen door same-d met behoud van het herkenbare trapgeveltje dat jaren eerder in logo/huisstijl van Centrum Historisch Voorburg de basisvorm innam. 
Het gestileerde trapgeveltje is de verbeelding van oud-Hollands en cultuurhistorie. Daarmee staat het trapgeveltje ook symbool voor Hofwijck en het Huygenskwartier. 

Omdat het trapgeveltje vooral het historische karakter en de cultuurhistorie verbeeldt van dit deel van Voorburg, zijn er in het logo 3 andere Unique Selling Points toegevoegd. 
De USP’s: uniek winkelgebied, natuur en water (Vliet) zijn in eenzelfde beeldtaal ontworpen. 
 

Huisstijl, Logo, Iconen
Huisstijl, Logo, Iconen


Het logo is in 3 verschijningsvormen ontworpen; een vierkante, liggende en staande versie. Daardoor is er altijd een keuze te maken voor de meest optimale toepassing.
Het logo bestaat uit een beeldtaal met iconen die was ontworpen voor de website van het ondernemersfonds van het gebied. Elke ondernemersgroep of branche heeft een eigen icoon.
De beeldtaal met iconen is heel herkenbaar en blijft in het geheugen hangen. Ook voor buitenlanders die de Nederlandse taal niet machtig zijn, is de beeldtaal begrijpelijk. 
 De website is samen met Zite Media ontwikkeld en geeft informatie over alle ondernemers in het gebied. De plattegrond geeft in één oogopslag in beeld waar welke van de 4 pijlers zich bevinden. De ondernemers worden gecategoriseerd mbv de iconen die staan voor de branche en het product dat ze verkopen. Door klikken op het gebouwtje loopt men denkbeeldig de betreffende winkel in.
 

Huisstijl, Logo, Iconen, Webontwerp, Interactief design
Huisstijl, Logo, Iconen, Webontwerp, Interactief design


 

Huisstijl, Logo, Iconen, Signing


Informatiezuilen en banieren


Informatiezuilen met de plattegrond zoals de website is vormgegeven staan op een aantal strategische locaties in het gebied. Aan de rand van het Huygenskwartier zijn de banieren geplaatst die same-d als onderdeel van de huisstijl heeft ontworpen. Zowel aan gevels als aan de speciale baniermasten en lantaarnpalen markeren de banieren het fraaie historische gebied. Het Huygenskwartier is voor buitenlanders een locatie die interessant is. Ons erfgoed is bekend over de hele wereld.
Dit gebied op de kaart zetten is een van de speerpunten van de gemeente Leidschendam-Voorburg.
Ondernemers, bewoners, de musea, Stichting Mooi Voorburg en de gemeente investeren daarom samen in het Huygenskwartier Voorburg: de plek waar historie, cultuur, natuur, divers horeca-aanbod en authentiek winkelen samenkomen.
 


De informatiezuilen staan op 6 verschillende locaties in het gebied. Ze geven informatie over de locaties van de winkels, horecagelegenheden, hotels, culturele instellingen en diensten.
 

Huisstijl, Logo, Iconen, Webontwerp, Interactief design
Huisstijl, Logo, Iconen, Webontwerp, Interactief design


Evenementposters

Een typografische basis en uitgangspunten voor visuele toepassingen zijn leidend voor de vormgeving van de posters.
Iconen worden in combinatie met een heldere typografische basis toegepast om een opvallend en eenvoudig beeld te creëren; afwijkend van alle standaard posters die worden gemaakt.
 

Huisstijl, Logo, Iconen, Posters


 

Huisstijl, Logo, Iconen, Posters


 

Tags:
home