Huisstijl, Logo, Brochure


Common Eye

Common Eye is een gespecialiseerd adviesbureau. Zij adviseren en ondersteunen mensen en organisaties in samenwerkingsverbanden. Daarbij gaat het om het kiezen voor samenwerken, het doen van samenwerken, het organiseren voor samenwerken en het leiding geven aan samenwerken. same-d heeft huisstijl en diverse toepassingen vormgegeven.
 

Huisstijl, Logo
Huisstijl, Logo, Brochure


De cirkel en kleuren van het logo vormen de basiselementen voor het ontwerpen van diagrammen in het werkboek en andere communicatiemiddelen van Common Eye.

Diverse diagrammen en schema's zijn een belangrijk hulpmiddel in de adviezen die men geeft.
De basisvorm en het kleurengamma uit het logo zijn vaak uitgangspunt voor de schema's.

Infographics
Infographics
Infographics
Infographics


 

376.075C_kerstkaartA5_2-luik_2019-001_MR-1.jpg


Vorm en kleur vormen de basis in andere toepassingen.
 

Tags:
home